лого икона

TopBrokeri.com

Контакт

TopBrokeri.com не носи правна отговорност за загуби или щети, произтичащи от разчитане на информация, представена на този уебсайт, включително отзиви на брокери, финансови новини, авторски мнения и/или анализи. Информацията, включена в TopBrokeri.com, не винаги се публикува в реално време и/или непременно точна и не винаги отразява гледните точки на собствениците, служителите и/или сътрудниците на съдържанието на TopBrokeri.com. Трябва да се знае, че търговията с CFD или всеки друг вид търговия е свързана с високи рискове и не е подходяща за всеки. Преди да търгувате cfds или друг финансов инструмент, човек трябва да е наясно с рисковете, да е добре запознат с инвестиционните си цели и ограничения и да придобие правилното ниво на разбиране и управление на риска. Търговията с продукти с ливъридж като CFD включва значителен риск от загуба и може да не е подходящо за всички инвеститори. Търгуването с такива продукти е рисковано и може да загубите целия си инвестиран капитал.