logoikon

TopBrokeri.com

Kontakt

TopBrokeri.com nenesie právnu zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vyplývajúce zo spoliehania sa na informácie prezentované na tejto webovej stránke, vrátane recenzií maklérov, finančných správ, názorov autorov a/alebo analýz. Informácie obsiahnuté na TopBrokeri.com nie sú vždy zverejnené v reálnom čase a/alebo nevyhnutne presné a nie vždy odrážajú názory vlastníkov, zamestnancov a/alebo prispievateľov obsahu TopBrokeri.com. Malo by byť známe, že obchodovanie s CFD alebo akýkoľvek iný typ obchodovania zahŕňa vysoké riziká a nie je vhodný pre každého. Pred obchodovaním s CFD alebo akýmkoľvek iným finančným nástrojom by ste si mali byť vedomí rizík, mali by ste sa presne oboznámiť so svojimi investičnými cieľmi a obmedzeniami a získať správnu úroveň porozumenia a riadenia rizík. Obchodovanie s produktmi s pákovým efektom ako CFD zahŕňa značné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môžete prísť o všetok svoj investovaný kapitál.