ikona logo

TopBrokeri.com

Kontakt

TopBrokeri.com nie ponosi prawnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach prezentowanych na tej stronie, w tym na recenzjach brokerów, wiadomościach finansowych, opiniach autorów i/lub analizach. Informacje zawarte na TopBrokeri.com nie zawsze są publikowane w czasie rzeczywistym i/lub koniecznie dokładne i nie zawsze odzwierciedlają poglądy właścicieli, pracowników i/lub autorów treści TopBrokeri.com. Należy wiedzieć, że handel kontraktami CFD lub jakikolwiek inny rodzaj handlu wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla każdego. Przed przystąpieniem do handlu kontraktami CFD lub jakimkolwiek innym instrumentem finansowym należy zdawać sobie sprawę z ryzyka, dokładnie zapoznać się ze swoimi celami i ograniczeniami inwestycyjnymi oraz uzyskać odpowiedni poziom zrozumienia i zarządzania ryzykiem. Handel produktami lewarowanymi jako kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Handel takimi produktami jest ryzykowny i możesz stracić cały zainwestowany kapitał.