logoicoană

TopBrokeri.com

a lua legatura

TopBrokeri.com nu va fi responsabil din punct de vedere legal pentru nicio pierdere sau daune care decurg din încrederea în informațiile prezentate pe acest site web, inclusiv recenzii ale brokerilor, știri financiare, opinii și/sau analize ale autorilor. Informațiile incluse pe TopBrokeri.com nu sunt întotdeauna publicate în timp real și/sau neapărat exacte și nu reflectă întotdeauna opiniile proprietarilor, angajaților și/sau contribuitorilor conținutului TopBrokeri.com. Trebuie știut că tranzacționarea cu cfd sau orice alt tip de tranzacționare implică riscuri mari și nu este potrivită pentru toată lumea. Înainte de a tranzacționa cfd-uri sau orice alt instrument financiar, trebuie să fiți conștienți de riscuri, să fiți familiarizați cu exactitate cu obiectivele și limitările sale de investiții și să obțineți nivelul corect de înțelegere și management al riscului. Tranzacționarea produselor cu efect de levier ca CFD-uri implică un risc semnificativ de pierdere și poate să nu fie potrivită pentru toți investitorii. Tranzacționarea unor astfel de produse este riscantă și este posibil să pierdeți tot capitalul investit.