logoikon

TopBrokeri.com

Kontakt

TopBrokeri.com nenese právní odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající ze spoléhání se na informace prezentované na této webové stránce, včetně recenzí makléřů, finančních zpráv, názorů autorů a/nebo analýz. Informace obsažené na TopBrokeri.com nejsou vždy zveřejněny v reálném čase a/nebo nutně přesné a ne vždy odrážejí názory vlastníků, zaměstnanců a/nebo přispěvatelů obsahu TopBrokeri.com. Mělo by být známo, že obchodování CFD nebo jakýkoli jiný typ obchodování zahrnuje vysoká rizika a není vhodný pro každého. Před obchodováním CFD nebo jakéhokoli jiného finančního nástroje byste si měli být vědomi rizik, přesně znát své investiční cíle a omezení a získat správnou úroveň porozumění a řízení rizik. Obchodování s produkty využívajícími pákový efekt jako CFD zahrnuje značné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a můžete přijít o veškerý svůj investovaný kapitál.